Felttest: PV-moduler

En virkelig sammenligning mellem mono, poly, PERC og dual PV-moduler.

Samlet soludbytte: --
S
Samlet soludbytte: --
S
Samlet soludbytte: --
S
Samlet soludbytte: --
S
Samlet soludbytte: --
E
Samlet soludbytte: --
W
Rumænien
--
--
Installationsdato: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Irradiance

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Charger Control-panelet gøre det muligt at fjernstyre og overvåge opladningsprocessen vha. LED-visning af opladerens tilstand. Desuden giver fjernstyringspanelet også mulighed for at justere udgangsstrømmen, hvilket kan anvendes til at begrænse udgangsstrømmen og dermed effekten fra vekselstrømsforsyningen. Dette er særlig nyttigt ved drift af opladeren fra en begrænset landstrømkilde eller mindre generatorer. Panelet kan også anvendes til at ændre batteriets opladningsparametre. Lysstyrken af lysdioderne dæmpes automatisk om natten. Forbindelse til opladeren foretages vha. et standard UTP-kabel.

Downloads & Support

Find en Victron Energy-forhandler i nærheden.

Find en forhandler