Felttest

PV-moduler

En virkelig sammenligning mellem mono, poly, PERC og dual PV-moduler.

Realtime data
-- -- lokal tid
Installationsdato: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Irradiance
Rumænien
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Samlet soludbytte: --

Split-cell

2500Wp --
Samlet soludbytte: --

Poly

2500Wp --
Samlet soludbytte: --

PERC

2500Wp --
Samlet soludbytte: --

* Dette er enfelttest, og resultaterne er specifikke for denne installation på denne lokation,Undersøg venligst hvilken løsning, der er den bedste for dig, da resultaterne kan være forskellige afhængige af miljøets indvirkning.

GX Tank 140 modtager aflæsninger fra op til fire tankniveausensorer. Det er et tilbehør til vores udvalg af GX-system overvågningsprodukter, hvoraf Cerbo GX er den mest almindelige model.

Tankniveauer kan aflæses lokalt i systemet, se skærmbillede, samt eksternt via vores VRM Portal.

GX Tank 140 er kompatibel med strømafsendere (4 til 20 mA), såvel som spændingsafsendere (0 til 10 V). Forbindelsen til GX-enheden er via USB, hvilket også er måden GX-tanken får strøm på: ingen yderligere strømledninger kræves.

Ledningsføring af tankafsendere holdes så enkelt som muligt: to af de fire indgange leverer en 24 V strømforsyning til strømforsendelsen. De to andre kanaler kræver en ekstern strømforsyning, og der er en strøm i terminalen sammen med udgange, for at muliggøre det.

Øvre og nedre grænser kan konfigureres for, at tillade brug af afsendere der kun leverer en del af skalaen, for eksempel 0 til 5 V.

For at give en stabil aflæsning er målingerne gennemsnitlig dæmpning. Dæmpningen kan konfigureres mellem 1 og 60 sekunder.

Defekte sensorer og ledningsproblemer registreres: en alarm hæves, når værdierne er uden for området.

Til marine applikationer, kan GX-enheden videresende disse tankniveauer på NMEA 2000-netværket, for at blive samlet op af andre skærme såsom en MFD.

Downloads

Find en Victron Energy-forhandler i nærheden.

Find en forhandler